Hulabeck Mediabyrå

Sysslar både med utbildning och webbutveckling,
men producerar också nyhetsbrevet niokommafemton, som handlar om svensk damfotboll på elitnivå.

Min webbserver kan köra både php och js. Neat!

Färdigheter beskrivna i akronymer & förkortningar

Plus & minus

Kontakt

info@hulabeck.se
0731 - 51 01 71